Kích thước xe 15 tấn - Vận chuyển Minh Phước

  |   Kích Thước Xe

LOẠI XE TẢI 15 TẤN

Kích thước thùng xe loại 15 tấn
(Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (11 x 2.35 x 2.6)m
LOẠI XE TẢI 15 TẤN
Kích thước thùng xe loại 15 tấn
(Thùng mui bạt)Dài x Rộng x Cao (9.0 x 2.35 x 2.6)m
Dài x Rộng x Cao (9.5 x 2.35 x 2.6)m
Dài x Rộng x Cao (10.2 x 2.35 x 2.6)m
Dài x Rộng x Cao (11 x 2.35 x 2.6)m

Quý khách hàng cần xác định những gì mình cần chuyển/tải đi như: kích thước hàng hóa, khối lượng hàng hóa và kích thước thùng xe,...để tiết kiệm chi phí cũng như lựa chọn kích thước xe phù hợp nhằm đảm bảo hàng hóa được an toàn, tránh va đập, hư hỏng khi vận chuyển.


Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi phí hợp lý nhất
0907 95 93 96 (Ms. Mai)
Kích thước xe 0.5 tấn

LOẠI XE TẢI 0.5 TẤN

Kích thước thùng xe loại 0.5 Tấn
(Thùng kín & Thùng mui bạt)

Dài x Rộng x Cao (2.1 x 1.5 x 1.5)m

Kích thước xe 1 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 1 TẤN

Kích thước thùng xe loại 1 - 1.25 tấn
(Thùng kín & Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao ( 3.1 x 1.6 x 1.7)m
Kích thước xe 0.5 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 1.5 TẤN

Kích thước thùng xe loại 1,5 tấn
(Thùng kín & thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (3.4 x 1.7  x 1.8)m
Kích thước xe 1.8 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 1.8 TẤN

Kích thước thùng xe loại 1.8 tấn
(Thùng kín & thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (3.6 x 1.7 x 1.8)m
Kích thước xe 2.5 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 2.5 TẤN

Kích thước thùng xe loại 2.5 tấn
(Thùng kín & Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (4.3 x 1.8 x 2.0)m
Kích thước xe 3.5 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 3.5 TẤN

Kích thước thùng xe loại 3.5 tấn
(Thùng kín & Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (4.3 x 1.95 x 2.0)m
Kích thước xe 5 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 5 TẤN

Kích thước thùng xe loại 5 tấn
(Thùng kín & Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (6.0 x 2.2 x 2.4)m
Kích thước xe 7.5 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 7.5 TẤN

Kích thước thùng xe loại 7.5 tấn
(Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (7.0 x 2.3 x 2.28)m
Kích thước xe 8 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 8 TẤN

Kích thước thùng xe loại 8 tấn
(Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (8.0 x 2.35 x 2.5)m
Kích thước xe 9 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 9 TẤN

Kích thước thùng xe loại 9 tấn
(Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (9.0 x 2.35 x 2.5)m
Kích thước xe 9.5 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 9.5 TẤN

Kích thước thùng xe loại 9.5 tấn
(Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (9.6 x 2.35 x 2.6)m
Kích thước xe 11 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 11 TẤN

Kích thước thùng xe loại 11 tấn
(Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (10.8 x 2.35 x 2.6)m
Kích thước xe 45 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 45 TẤN

Kích thước thùng xe loại 45 tấn
(Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (14.5  x 2.4 x 2.6)m