Kích Thước Xe - Vận tải Minh Phước

  |   Kích Thước Xe
Hiện nay, Công ty Vận tải Minh Phước đã đầu tư rất nhiều loại xe tải từ 0.5 tấn đến 60 tấn với nhiều kích thước khác nhau nhằm đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ nhỏ đến lớn, từ nội thành đến các tỉnh thành, từ Nam ra Bắc và ngược lại. 

Quý khách hàng cần xác định những gì mình cần chuyển đi như: kích thước hàng hóa, khối lượng hàng hóa và kích thước thùng xe,... để tiết kiệm chi phí cũng như lựa chọn kích thước xe phù hợp nhằm đảm bảo hàng hóa được an toàn, tránh va đập, hư hỏng khi vận chuyển.

Quý khách có thể tham khảo các kích thước xe bên dưới:


Kích thước xe 0.5 tấn

LOẠI XE TẢI 0.5 TẤN

Kích thước thùng xe loại 0.5 Tấn
(Thùng kín & Thùng mui bạt)

Dài x Rộng x Cao (2.1 x 1.5 x 1.5)m

Kích thước xe 1 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 1 TẤN

Kích thước thùng xe loại 1 - 1.25 tấn
(Thùng kín & Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao ( 3.1 x 1.6 x 1.7)m
Kích thước xe 0.5 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 1.5 TẤN

Kích thước thùng xe loại 1,5 tấn
(Thùng kín & thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (3.4 x 1.7  x 1.8)m
Kích thước xe 1.8 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 1.8 TẤN

Kích thước thùng xe loại 1.8 tấn
(Thùng kín & thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (3.6 x 1.7 x 1.8)m
Kích thước xe 2.5 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 2.5 TẤN

Kích thước thùng xe loại 2.5 tấn
(Thùng kín & Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (4.3 x 1.8 x 2.0)m
Kích thước xe 3.5 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 3.5 TẤN

Kích thước thùng xe loại 3.5 tấn
(Thùng kín & Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (4.3 x 1.95 x 2.0)m
Kích thước xe 5 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 5 TẤN

Kích thước thùng xe loại 5 tấn
(Thùng kín & Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (6.0 x 2.2 x 2.4)m
Kích thước xe 7.5 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 7.5 TẤN

Kích thước thùng xe loại 7.5 tấn
(Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (7.0 x 2.3 x 2.28)m
Kích thước xe 8 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 8 TẤN

Kích thước thùng xe loại 8 tấn
(Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (8.0 x 2.35 x 2.5)m
Kích thước xe 9 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 9 TẤN

Kích thước thùng xe loại 9 tấn
(Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (9.0 x 2.35 x 2.5)m
Kích thước xe 9.5 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 9.5 TẤN

Kích thước thùng xe loại 9.5 tấn
(Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (9.6 x 2.35 x 2.6)m
Kích thước xe 11 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 11 TẤN

Kích thước thùng xe loại 11 tấn
(Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (10.8 x 2.35 x 2.6)m
Kích thước xe 15 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 15 TẤN

Kích thước thùng xe loại 15 tấn
(Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (11 x 2.35 x 2.6)m
Kích thước xe 45 tấn - Vận chuyển Minh Phước

LOẠI XE TẢI 45 TẤN

Kích thước thùng xe loại 45 tấn
(Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao (14.5  x 2.4 x 2.6)m